top right
cortisone

Behandeling met cortisone: laat de beelden u leiden!

Welkom op de Visuele e-Gids over de behandeling met cortisone. Wat is cortisone? Hoe werkt cortisone? Hoe neemt u uw behandeling correct? Moet u uw leefstijl aanpassen? Welke begeleidende maatregelen moet u naleven en welke voorzorgen moet u nemen als u cortisone neemt?
Aan de hand van teksten, beelden en animatie in deze e-Gids krijgt u meer inzicht in de behandeling met cortisone.
De webversie raadplegen              

Wat vindt u in deze e-gids?

e-Gids: gebruiksaanwijzing

op elke pagina van de gids vindt u een gebruiksaanwijzing

gebruiksaanwijzing
ga naar de volgende pagina ga naar de volgende pagina
vergroot de illustratie vergroot de illustratie
start de video start de video
toon de legende toon de legende

Deze e-Gids bestaat ook in het Frans:

 

Traitement par cortisone – e-Guide Visuel du Patient:
vivio
Deze Visuele e-gids is opgemaakt en gepubliceerd door ViVio en maakt deel uit van een reeks praktische, visuele en didactische tools om patiënten te informeren. De informatie werd opgemaakt en gevalideerd door artsen.
Redactie : Dr. Philippe Violon
Illustraties : Cyril Elophe
Opmaak: Thomas Pion, Marie Merle
Videoanimatie: India Hadri